Onderbouw

Om de doelstelling van de school te kunnen realiseren is de organisatie van Praktijkschool Breda als volgt:
  • een onderbouw van twee jaar;
  • een bovenbouw van twee tot vier jaar;

De onderbouw (klassen 1, 2 & 3) Hierin wordt gewerkt aan:
  • de basisvaardigheden;
  • persoonlijkheidsvorming (zelfstandigheid en zelfredzaamheid);
  • communicatieve en sociale vaardigheden;
  • creativiteit en lichamelijke opvoeding;
  • beroepenoriëntatie.