Praktijk onderwijs

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs bestemd voor leerlingen met een leerachterstand.
De leerlingen binnen het praktijkonderwijs zijn jongeren van 12 tot maximaal 18 jaar. De theorie in het vmbo is voor deze leerlingen te moeilijk. De school besteedt daarom vooral aandacht aan praktische vakken en vaardigheden. In het praktijkonderwijs wordt aandacht besteed aan:
  • persoonlijkheidsvorming
  • aanleren van sociale vaardigheden
  • aanleren van praktische vaardigheden
  • voorbereiding op het functioneren op de arbeidsmarkt
Op de volgende sites is meer informatie te vinden over het praktijkonderwijs: Praktijkschool Breda heeft een brochure waarin u alle informatie over de school kunt vinden.