Contacten met ouders

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en de school. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is. Ouders zijn dan ook altijd welkom op school, maar om voldoende tijd beschikbaar te hebben is het gewenst om vooraf een afspraak te maken.