CMR

De school heeft te maken met twee medezeggenschapsraden: de centrale medezeggenschapsraad (CMR) en de deelraad medezeggenschapsraad (DMR).

MedezeggenschapsRaad (MR)

De MR van ROC West-Brabant adviseert en controleert het bevoegd gezag van het ROC West-Brabant. In de MR zitten gekozen personeelsleden, ouders en leerlingen uit de scholen van het ROC West-Brabant. Zij hebben medezeggenschap in het beleid. Het betreft onderwerpen als de organisatie van het ROC, het onderwijsaanbod, het personeelsbeleid, het scholingsbeleid, huisvesting, vakantieregeling, voorzieningen, bestedingen, etc.

De MR is iedere donderdag telefonisch bereikbaar en heeft op die dag ook een inloopuur tussen 12.00 en 13.00 uur.

Het contactadres is:

Centrale Medezeggenschapsraad ROC West-Brabant
Trivium 76
4873 LP Etten-Leur
T: 076 - 50 48 000