DMR

De school heeft te maken met twee medezeggenschapsraden: de centrale medezeggenschapsraad (CMR) en de deelraad medezeggenschapsraad (DMR).

Deelraad Medezeggenschapsraad (DMR)

De deelraad van Praktijkschool Breda heet de Deelraad PMW aangezien zij naast Praktijkschool Breda is samengesteld uit het Prinsentuin College, 't Bergse VMBO in Bergen op Zoom, Westerpoort in Tholen, Scala in Teteringen , Effent in Oosterhout, Van Cooth en De Rotonde in Breda. Elke school heeft de mogelijkheid om gekozen vertegenwoordigers in de deelraad te laten plaatsnemen, te weten
ouders, studenten (alleen van het MBO, niet van het VMBO) en medewerkers.
De deelraad overlegt over het beleid met de algemeen directeur. Belangrijke onderwerpen zijn o.a.:

· de besteding van middelen;
· de kwaliteit van het onderwijs;
· onderwijskundige ontwikkelingen;
· voorzieningen voor leerlingen en studenten;
· veiligheid en arbeidsomstandigheden;
· rechten en plichten van leerlingen en studenten;
· lesuitval.

Deelraad PMW
Postbus 6956
4801 LJ Breda
T: 076- 572 39 00
F: 076- 572 39 10
E: centraalkantoorbreda@rocwb.nl