Veelgestelde Vragen

Wat is Magister?
Dit is een programma waar je behaalde cijfers, presenties, absenties en te laat komen van uw kind worden geregistreerd. U kunt hierop inloggen, zodat u de actuele gegevens van uw zoon/dochter kunt inzien.
Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Voor aanvang van de lessen moet u aan de administratie laten weten dat u ziek bent. Bel 076 522 60 30 om dit door te geven.
Wanneer vind de open dag plaats?
De open dag is donderdag 15 maart 2018 van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Welke 4 sectoren bieden jullie aan?
De 4 sectoren die wij aanbieden zijn dienstverlening, zorg en welzijn, techniek en tot slot de sector groen.
Hechten jullie veel waarde aan het contact met ouders?
Ja dit doen wij zeker. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is. Ouders zijn altijd welkom op school, maar om een uitgebreid gesprek te voeren is het gewenst om vooraf een afspraak te maken.