Over ons

Praktijkschool Breda valt onder het bevoegd gezag van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) West-Brabant. Het ROC West-Brabant is gevestigd in Etten-Leur.

ROC West-Brabant
Postbus 699
4870 AR ETTEN-LEUR
Telefoon: 076 5048000