ESF arbeidstoeleiding

Praktijkschool Breda neemt deel aan het ESF project vanuit de Arbeidsmarktregio West-Brabant. De doelstelllingen van dit project zijn tweeledig:

  • Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt of het plaatsen van leerlingen in het vervolgonderwijs.
  • Het principe: gelijke kansen – non discriminatie zodat alle leerlingen gelijke kansen krijgen op de school en arbeidsmarkt

De school onderneemt hiertoe activiteiten die deels gefinancierd worden door ESF project gelden. Zo hebben stagebegeleiders een training gehad in het principe “gelijke kansen – non discrimatie” en onderneemt de school extra activiteiten in het kader van stages en begeleiding van leerlingen.