Vakantieplanning

De overheid is zeer streng op de naleving van de leerplichtwet. Extra (of vervroegde) vakantie kan slechts bij hoge uitzondering verleend worden. Alleen de directeur mag bij zeer dringende 'gewichtige' omstandigheden ontheffing verlenen. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld een sterfgeval, ernstige ziekte in de naaste familie, toewijzing vakantiehuisje door een sociale instelling of gedwongen verlofopname van het bedrijf waar het gezinshoofd werkt. In zulke gevallen dient een schriftelijke aanvraag vooraf en indien mogelijk, tijdig plaats te vinden bij de directeur. De directeur beoordeelt of dat terecht is of niet. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente waar men woont. In principe wordt geen vrij gegeven aan het begin van het schooljaar. De start is voor de leerlingen te belangrijk. Op school zijn aanvraagformulieren voor verlof te verkrijgen.                                                                                                                                               

Vakantieplanning 2017-2018

Herfstvakantie 2017  16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 2017-2018 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 2018 12 t/m 16 februari 2018
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 2018 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie 2018 23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart 2018  10 t/m 11 mei 2018
2e Pinksterdag 2018 21 mei 2018
Zomervakantie 2018  9 juli t/m 17 augustus 2018

Vakantieplanning 2018-2019

Herfstvakantie 2018  15 oktober t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie 2018-2019 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 2019 4 t/m 8 maart 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Meivakantie 2019 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 2019 30 t/m 31 mei 2019
Zomervakantie 2019  8 juli t/m 16 augustus 2019