SchoolregelsGeen enkele vorm van samenleving kan zonder afspraken en regels. Ook op onze school zijn er regels waaraan iedereen zich te houden heeft. De belangrijkste afspraken en regels worden in onderstaand overzicht genoemd.

De Kanjermethode

De school besteedt extra aandacht aan het thema 'omgangsregels'. We werken met de zogenaamde 'Kanjermethode', waarmee we sociaal gewenst gedrag willen bevorderen. De Kanjermethode hanteert hierbij de volgende regels die zorgen voor rust, respect en regelmaat.

1. We vertrouwen elkaar.
2. We helpen elkaar.
3. Niemand lacht uit.
4. Niemand speelt de baas.
5. We zijn eerlijk zonder te kwetsen.
6. Niemand doet zielig.
7. We hebben respect voor de mensen en materialen om ons heen.

Onderstaande 'algemene omgangsregels' blijven hierbij de basis voor een veilige omgeving en gelden dus ook voor onze school.

Algemene omgangsregels:

1. Ik accepteer de ander en discrimineer niet.
2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen of roddelen.
3. Ik blijf van een ander en de spullen van een ander af.
4. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar daar mee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een docent om hulp.
5. Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter.
6. Ik bedreig niet en neem geen wapens en drugs mee.
7. Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld.
8. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.