Schorsing en verwijderingAls het niet naar wens verloopt met een leerling neemt de school contact op met de ouders/verzorgers. Wanneer een leerling zich meerdere malen niet volgens de regelsgedraagt krijgt deze een gele kaart mee naar huis waarop de reden staat vermeld (bijvoorbeeld: niet gepast gedrag in de klas, structureel niet bij zich hebben van spullen of structureel een slechte werkhouding). De gele kaart dient de volgende dag, ondertekend door ouders/verzorgers, om 8.00 uur ingeleverd te worden bij de afdelingsleider. De leerling blijft die dag - na het volgen van de lessen tot 17.00 uur op school. Een 2e gele kaart wordt een rode kaart, dit betekent: laatste waarschuwing, ouders worden gebeld, kaart ondertekend mee naar school en ouders op school voor een gesprek met mentor en afdelingsleider. Bij een 2e rode kaart volgt dezelfde procedure met daarbij een interne schorsing van 2 dagen van 8.00 tot 17.00 uur, waarbij de leerling wel de lessen volgt.